Listopad 2011

Psaní ú/ů

11. listopadu 2011 v 22:50 | Krasivija |  Zvláštnosti a záludnosti
Nazdar, už dlouho jsem sem nic nenapsala. A tak jsem se rozhodla vyrukovat s něčím, co si nepletu. A s pomocí mého sešitu z češtiny se mi to napsat podaří. Ano, tohle je dost důležité.

ú

Na začátku slova
 • úkol
 • úloha
 • únor
 • ústa
Po předponě
 • vyústěný
 • bezúdržbový
 • neúspěšný
Ve složeninách
 • trojúhelník
 • čtyřúhelník
V citoslovcích
 • cukrú
Cizí slova
 • pedikúra
 • manikúra
 • skútr
POZOR!!! léčebná kúra X pomerančová kůra (to se prý plete často)

ů

Vždy uprostřed nebo na konci slova
 • domů
 • kůl
 • vůl
 • důl
 • slůně

"Češtinářské cukroví" - přechodníky

6. listopadu 2011 v 19:02 | Mniška |  Zvláštnosti a záludnosti
Jelikož jsme stále Češi a nejen my blogeři potřebujeme náš jazyk znát na vysoké úrovni (pokud stojíme o to, aby byly naše články kvalitní) a zvláště pak ti, kteří píší povídky a básně, přispěji dnes nějakou tou češtinářskou radou.

Většina z nás chce být originální a někteří z nás si chceme i s jazykem trochu hrát, aby naše povídky a jiná dílka měla ten správný šmrnc nebo nějakou tu zvláštnost. K tomu mohou posloužit třeba přechodníky, které působí trochu archaicky, snad proto, že jsou málo užívány. A proč? Jistě je to i tím, že většina z nás neví, jak s nimi zacházet. Ano, není to úplně jednoduché, proto se pokusím vás naučit, jak na ně.

Na úvod chci jen poznamenat, že se zde setkáte i s pojmy "vid dokonavý" a "vid nedokonavý". Co jsou tyto vidy zač a jak s nimi pracovat už čtenářům na zdejším blogu vysvětlila Krasivija v srpnu - tu - takže si můžete její článek připomenout.

Teď konečně přejdeme k samotným přechodníkům, které mají 3 tvary, tedy pro maskulinum singuláru (rod mužský jednotného čísla), pro femininum a neutrum singuláru (rod ženský a střední v jednotném čísle) a pro všechny tři rody plurálu (pro všechny rody v množném čísle). Přechodníky se ještě dělí na přechodník pro přítomný čas a pro minulý čas. Neexistuje pro budoucí čas.

Přechodník přítomný (od sloves nedokonavých)
-příklad: "Anna, sedě v lavici, poslouchá dědovo vyprávění."Tudíž Anna sedí a zároveň poslouchá.
- a jak už jsem psala, pro každý rod máme jiné vzory:

Přípony pro přechodníky rodu mužského jednotného čísla: -a (nesa), -e/ě (maže), - eje (sázeje), -aje (volaje). Příklad: "Jakub běže přes ulici, volá přitom na Pavlu."V této větě podle vzoru maže.

Přípony pro přechodníky rodu ženského a středního jednotného čísla: -ouc (nesouc), -íc (mažíc), -ejíc (sázejíc), -ajíc (volajíc). Příklad: "Berouc sladké plody do rukou, rychle hltám jeden po druhém."V této větě podle vzoru nesouc.

Přípony pro přechodníky jakéhokoli rodu v množném čísle: -ouce (nesouce), -íce (mažíce), -ejíce (sázejíce), -ajíce (volajíce). Příklad: "Poslouchajíce dekadentní poezii, v tichosti se pochechtávají." V této větě podle vzoru volajíce.

Přechodník minulý (od sloves dokonavých)
-příklad: "Seskočiv z koně, prošel bránou.". Tudíž seskočil a pak prošel bránou.
- opět zde máme pro každý rod jiné vzory:

Přípony pro přechodníky rodu mužského jednotného čísla: -0 (přines), -v (seskočiv). Příklad: "Alex brav si jídlo z ledničky, jedl, dokud se mu neudělalo zle."V této větě podle vzoru seskočiv.

Přípony pro přechodníky rodu ženského a středního jednotného čísla: -ši (přinesši), -vši (seskočivši). Příklad: "Vynořivši se zpoza skříně, vyděsilo monstrum přihlížejícího chlapce." V této větě podle vzoru seskočivši.

Přípony pro přechodníky všech rodů v množném čísle: -še (přinesše), -vše (seskočivše). Příklad: "Vyskočivše z lavic, odebrali se rovnou do jídelny."V této větě podle vzoru seskočivše.

-Pasivní tvar: jsa volán, jsouc volána/o, jsouce voláni/y/a. Byv předvolán, byvši předvolána/o, byvše předvoláni/y/a
-Ustrnulé tvary:chtě nechtě, vstávaje lehaje, vyjma nemluvě
-Adjektiva slovesná z přechodníků: beroucí, tisknoucí, kryjící, sázející; seskupivší, vykvetší

Jenže pozor! Přechodníky ve větě lze užít jen tehdy, pokud mají obě slovesa - oba děje - ve větě stejný podmět. Takže špatné užití by bylo asi takovéto: "Přistoupivše k modlitbě, přišlo znamení." Ve větě první mluvíme totiž o tom, že nějací oni přistoupili k modlitbě, ale ve větě druhé vykonalo děj nějaké ono, takže zde nemáme stejný podmět a větu nemůžeme použít. Pokud bychom však přesto chtěli říct něco podobného, měli bychom od přechodníku ustoupit a utvořit větu jinak, např. "Poté, co přistoupili k modlitbě, přišlo znamení."

Pokud se však chcete dovědět více o púřechodnících (ano, to ještě jde), podívejte se na tuto internetovou stránku.